Do akých krajín môžem poslať SEPA platbu?

SEPA platby sú platby v eurách zaslané do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko.

Ďalšími krajinami, kam môžete poslať SEPA platbu, sú: Švajčiarsko, Monako, San Maríno, Andorra, Vatikán a Veľká Británia.