Ako si nastavím, aby mi PUSH notifikácie nechodili v určitom čase, napr. v noci?

Ak nechcete byť rušený doručovaním PUSH notifikácií v určitom čase, máte možnosť si aktivovať funkciu NERUŠIŤ.

1. V Mobilnej aplikácii otvorte kliknutím hlavné menu a následne kliknite na NOTIFIKÁCIE.

.

TP APKA UVOD

TP APKA UVOD

2. Následne kliknite na Nerušiť.

       

TP APKA PRIDAT

3. Nastavte si čas, keď chcete, aby vám prichádzali PUSH notifikácie.

Ak si nastavíte službu Nerušiť napríklad v čase od 22.00 do 6.00 a  v tomto čase nastane pohyb na účte, pošleme vám notifikácia až po 6.00 hodine.

TP APKA

4. Hotovo, odosielanie PUSH notifikácií je zapnuté a funkcia NERUŠIŤ je nastavená.

TP APKA

TIP: PUSH notifikácie vám pošleme iba počas pripojenia na internet. Ak si internet vypnete, všetky PUSH notifikácie vám zašleme hneď po jeho opätovnom zapnutí.