Kto môže požiadať o refinancovanie?

Každý, kto má minimálne 1 úverový produkt v niektorej z bánk či nebankovej spoločnosti, a zároveň má:

  • vek od 18 do 69 rokov,
  • trvalý pobyt v SR,
  • akceptovateľný trvalý zdroj príjmu:

Aké sú to príjmy, ktoré akceptujeme?

  1. zamestnanec – pracujúci minimálne 3 mesiace v SR  (bez potvrdenia o príjme pre tých, ktorí čerpajú pôžičku na Užitočný účet),
  2. podnikateľ alebo živnostník – ak podniká minimálne 18 mesiacov,
  3. dôchodca – so starobným, výsluhovým, invalidným alebo vdovským dôchodkom,

žiadateľ s inými príjmami – napr. diéty, materský/rodičovský príspevok atď.