Aké sú podmienky na získanie 2 % na Termínovanom vklade?

  • Užitočný účet (Užitočný účet Štandard, Junior, Senior) majte otvorený počas celej doby viazanosti Termínovaného vkladu, čiže 4 roky.
  • Aktívne využívajte svoj Užitočný účet po dobu minimálne 40 mesiacov z celkovej doby viazanosti Termínovaného vkladu (48 mesiacov). Realizujte platby z účtu v minimálnej výške 300 eur mesačne. Môžete využiť platby kartou, cez Internet banking alebo trvalé príkazy či inkasá.
  • Vložte najmenej 500 eur a najviac 100 000 eur na jeden 48-mesačný Termínovaný vklad.
  • Môžete mať najviac dva Termínované vklady so zvýhodneným úrokom.
  • Na získanie zvýhodneného úroku na 48-mesačnom Termínovanom vklade musí byť splnená podmienka, že v rámci celého obdobia viazanosti nezrealizujete žiaden hotovostný výber/bezhotovostný prevod finančných prostriedkov z Termínovaného vkladu.