Akú sadzbu dostanem, ak nesplním podmienky na získanie 2 % úroku?

V prípade, že nesplníte jednu z podmienok na získanie zvýhodneného úroku, ale dodržíte celú dobu viazanosti 4 roky a váš vklad a aj zostatok po prípadnom zrealizovaní výberu/prevodu prostriedkov z Termínovaného vkladu je minimálne vo výške 500 eur, máte garantovaný úrok 0,50 % ročne. Ak je váš vklad, resp. zostatok na Termínovanom vklade vo výške 499,99 eur a menej, váš ročný garantovaný úrok je vo výške 0,01 %. Pozrite aj Úrokové oznámenie na webe.