#TRAINEE2017

Vieš čo vzniká, keď sa spojí tvoja ambícia s Poštovou bankou? Pracovná stáž, ktorá ti dá priestor na vlastnú realizáciu a finančne ťa odmení.

#TRAINEE2017

 • 8 mesačná stáž, počas ktorej pracuješ na reálnom projekte banky
 • 8.ročník rozbiehame v septembri 2017
 • 10 študentov bude bojovať o full time job
 • 2 najlepší sa stanú našimi kolegami
 • 2 networkingové aktivity
 • 4 soft skills školenia
 • 1 vlastný projekt
 • stretnutí s mentorom
 • Final day = príležitosť prezentovať svoj projekt manažmentu banky
 • nových priateľov a kontakty
 • si študent 5.ročníka vysokej školy
 • popri škole si nájdeš 20 hodín/týždenne
 • dokážeš a chceš samostatne riadiť vlastný projekt
 • budeš ambasádorom Poštovej banky na tvojej škole

Teraz si na ťahu ty! Zabojuj o skvelú prácu a prihlás sa do nášho Trainee programu na stránke prihlásenia do Trainee programu.

ZOZNAM TRAINEE POZÍCIÍ

#NASIUSPESNI

Možnosť zúčastniť sa Trainee programu v Poštovej banke bola pre mňa, študenta archívnictva, veľkou príležitosťou rozšíriť svoje odborné zameranie. Vďaka pôsobeniu na Referáte podateľne a registratúry, Odbore back office som mala možnosť rok poznávať činnosť banky, oboznámiť sa s fungovaním procesov a spoznať jej písomnú produkciu. Zároveň som vďaka môjmu mentorovi dostala priestor vyjadriť svoje postrehy a zapojiť sa do niekoľkých projektov. Veľkým plusom Trainee programu bola pre mňa možnosť stráviť posledný rok v škole nielen štúdiom ale už aj uplatňovaním svojich teoretických vedomostí v praxi a ich rozširovaním na novú špecifickú oblasť. Každému (nielen archivárovi), kto zvažuje svoju účasť na Trainee programe Poštovej banky, by som určite radila neváhať a poslať žiadosť.

Pôsobila som ako Trainee na oddelení PR - interná komunikácia. Hneď na začiatku programu som si so svojou mentorkou nastavila ciele, dohodli sa na podmienkach a konkrétnej agende, ktorú budem vykonávať počas tohto ročného programu. Pracovala som na reálnych zadaniach, dostávala som pravidelnú spätnú väzbu, čo mi pomáhalo napredovať a zdokonaľovať sa vo svojej agende. Zlepšila som si komunikačné schopnosti a zručnosti, naučila sa nastaviť správny time-management, riešiť veci zodpovedne a promptne. Svoj program som využila naplno a som veľmi rada, že mi po jeho skončení bola poskytnutá pracovná zmluva. Celkovo program hodnotím na výbornú a naozaj môžem len odporučiť každému študentovi. Je to perfektná príležitosť ako už počas školy si vyskúšať teoretické poznatky v praxi.

Trainee program mi dal veľa. Za najhodnotnejší prínos považujem to, že už počas školy som sa začala postupne zapájať do pracovného života, takže prechod zo školy do práce nebol taký radikálny. Získať pracovné skúsenosti v banke akou je Poštová banka, bolo nespornou výhodou oproti mojim spolužiakom, keď som si vedela teoretické vedomosti v škole prepojiť s praxou a vedela mnohé veci vysvetliť na konkrétnych príkladoch z praxe. Navyše, mi bol poskytnutý dostatočný priestor na prípravu na štátne skúšky a už počas trainee programu mi bolo poskytnuté pracovné miesto, čo mi taktiež veľmi uľahčilo situáciu pred štátnicami, kedy som nemusela absolvovať množstvo pohovorov a hľadať si miesto, ale bola mi ponúknutá pracovná pozícia, ktorá sa neodmieta.

Možnosť zúčastniť sa Trainee programu v Poštovej banke bola pre mňa, študenta archívnictva, veľkou príležitosťou rozšíriť svoje odborné zameranie. Vďaka pôsobeniu na Referáte podateľne a registratúry, Odbore back office som mala možnosť rok poznávať činnosť banky, oboznámiť sa s fungovaním procesov a spoznať jej písomnú produkciu. Zároveň som vďaka môjmu mentorovi dostala priestor vyjadriť svoje postrehy a zapojiť sa do niekoľkých projektov. Veľkým plusom Trainee programu bola pre mňa možnosť stráviť posledný rok v škole nielen štúdiom ale už aj uplatňovaním svojich teoretických vedomostí v praxi a ich rozširovaním na novú špecifickú oblasť. Každému (nielen archivárovi), kto zvažuje svoju účasť na Trainee programe Poštovej banky, by som určite radila neváhať a poslať žiadosť.

Ivana Ďugelová OBO

Pôsobila som ako Trainee na oddelení PR - interná komunikácia. Hneď na začiatku programu som si so svojou mentorkou nastavila ciele, dohodli sa na podmienkach a konkrétnej agende, ktorú budem vykonávať počas tohto ročného programu. Pracovala som na reálnych zadaniach, dostávala som pravidelnú spätnú väzbu, čo mi pomáhalo napredovať a zdokonaľovať sa vo svojej agende. Zlepšila som si komunikačné schopnosti a zručnosti, naučila sa nastaviť správny time-management, riešiť veci zodpovedne a promptne. Svoj program som využila naplno a som veľmi rada, že mi po jeho skončení bola poskytnutá pracovná zmluva. Celkovo program hodnotím na výbornú a naozaj môžem len odporučiť každému študentovi. Je to perfektná príležitosť ako už počas školy si vyskúšať teoretické poznatky v praxi.

Lenka Baranovičová KGR

Trainee program mi dal veľa. Za najhodnotnejší prínos považujem to, že už počas školy som sa začala postupne zapájať do pracovného života, takže prechod zo školy do práce nebol taký radikálny. Získať pracovné skúsenosti v banke akou je Poštová banka, bolo nespornou výhodou oproti mojim spolužiakom, keď som si vedela teoretické vedomosti v škole prepojiť s praxou a vedela mnohé veci vysvetliť na konkrétnych príkladoch z praxe. Navyše, mi bol poskytnutý dostatočný priestor na prípravu na štátne skúšky a už počas trainee programu mi bolo poskytnuté pracovné miesto, čo mi taktiež veľmi uľahčilo situáciu pred štátnicami, kedy som nemusela absolvovať množstvo pohovorov a hľadať si miesto, ale bola mi ponúknutá pracovná pozícia, ktorá sa neodmieta.

Janka Repaňová ORP