Trainee program Poštovej banky

Trainee program Poštovej banky vám ponúka možnosť získať praktické skúsenosti už počas štúdia.

O Trainee programe

Program je určený pre ambicióznych študentov posledného ročníka vysokých škôl, ktorí chcú rozvíjať svoje schopnosti, získať nové vedomosti a zručnosti v oblasti, ktorú práve študujú. Okrem získania nových pracovných skúseností, máme pripravené rozvojové a zážitkové aktivity.

Programy pre študentov

Trainee program Poštovej banky

Trainee program v Poštovej banke má za sebou už 6 ročnú históriou, počas ktorej stážovalo a stážuje na jednotlivých divíziách banky a v jej dcérskych spoločnostiach 61 šikovných študentov.

V rámci 9 mesačného adaptačného a rozvojového programu si zaradený na konkrétnu divíziu v banke alebo do niektorej dcérskej spoločnosti a máš možnosť pracovať v oblastiach akými sú riadenie rizík, marketing, financie, právna oblasť, ľudské zdroje či projektové riadenie. Počas programu budeš mať príležitosť prejaviť sa, ukázať svoje vedomosti, aktívne pracovať na projektoch, ale i komunikovať s top manažmentom.

 • Tí najlepší zotrvajú na danej pozícii aj po ukončení štúdia a stanú sa súčasťou nášho silného bankového tímu.
 • Nájsť a prijať do banky ambicióznych a talentovaných študentov 5. ročníkov VŠ
 • Ponúknuť príležitosť na profesionálny a osobnostný rast
 • Pripraviť si nových špecialistov pre budúce potreby banky

Čo od teba očakávame?

 • Komunikačné zručnosti a otvorenosť
 • Chuť učiť sa nové veci a odborne / osobnostne rásť
 • Otvorenosť k zmenám, inovatívnosť a proaktívny prístup

Čo máme pre teba pripravené v priebehu programu?

 • Rozvojové aktivity - soft tréningy šité na mieru podľa vybraných kompetencií (Komunikačné zručnosti, Time management, Asertitiva, Prezentačné zručnosti, ...)
 • Odborné workshopy - zamerané na oboznámenie sa s produktami a hlavnými činnosťami PABK (projektové riadenie, právne minimum, produktové minimum, návšteva pobočky, návšteva Call centra, ...)
 • On the job training spolu s prideleným mentorom
 • Zážitkové aktivity - teambuildingy zamerané na tímovú spoluprácu
 • Stretnutia s top manažmentom banky
 • Diskusné fórum s garantmi programu, individuálne konzultácie
 • Účasť na formálnych a neformálnych aktivitách či už v rámci divízie alebo Trainee programu
 • Účasť na bankových akciách
 • Balík výhod počas programu (zľavy u našich partnerov, možnosť využitia športovísk)
 • Možnosť konzultácie diplomovej práce
 • Využitie odbornej knižnice Poštovej banky

Si študentom 4. ročníka VŠ?
Tak neváhaj a využi svoju príležitosť!

Na tejto linke sa môžeš prihlásiť do Trainee programu.

Nové postrehy od našich Trainees

Možnosť zúčastniť sa Trainee programu v Poštovej banke bola pre mňa, študenta archívnictva, veľkou príležitosťou rozšíriť svoje odborné zameranie. Vďaka pôsobeniu na Referáte podateľne a registratúry, Odbore back office som mala možnosť rok poznávať činnosť banky, oboznámiť sa s fungovaním procesov a spoznať jej písomnú produkciu. Zároveň som vďaka môjmu mentorovi dostala priestor vyjadriť svoje postrehy a zapojiť sa do niekoľkých projektov. Veľkým plusom Trainee programu bola pre mňa možnosť stráviť posledný rok v škole nielen štúdiom ale už aj uplatňovaním svojich teoretických vedomostí v praxi a ich rozširovaním na novú špecifickú oblasť. Každému (nielen archivárovi), kto zvažuje svoju účasť na Trainee programe Poštovej banky, by som určite radila neváhať a poslať žiadosť.

Pôsobila som ako Trainee na oddelení PR - interná komunikácia. Hneď na začiatku programu som si so svojou mentorkou nastavila ciele, dohodli sa na podmienkach a konkrétnej agende, ktorú budem vykonávať počas tohto ročného programu. Pracovala som na reálnych zadaniach, dostávala som pravidelnú spätnú väzbu, čo mi pomáhalo napredovať a zdokonaľovať sa vo svojej agende. Zlepšila som si komunikačné schopnosti a zručnosti, naučila sa nastaviť správny time-management, riešiť veci zodpovedne a promptne. Svoj program som využila naplno a som veľmi rada, že mi po jeho skončení bola poskytnutá pracovná zmluva. Celkovo program hodnotím na výbornú a naozaj môžem len odporučiť každému študentovi. Je to perfektná príležitosť ako už počas školy si vyskúšať teoretické poznatky v praxi.

Trainee program mi dal veľa. Za najhodnotnejší prínos považujem to, že už počas školy som sa začala postupne zapájať do pracovného života, takže prechod zo školy do práce nebol taký radikálny. Získať pracovné skúsenosti v banke akou je Poštová banka, bolo nespornou výhodou oproti mojim spolužiakom, keď som si vedela teoretické vedomosti v škole prepojiť s praxou a vedela mnohé veci vysvetliť na konkrétnych príkladoch z praxe. Navyše, mi bol poskytnutý dostatočný priestor na prípravu na štátne skúšky a už počas trainee programu mi bolo poskytnuté pracovné miesto, čo mi taktiež veľmi uľahčilo situáciu pred štátnicami, kedy som nemusela absolvovať množstvo pohovorov a hľadať si miesto, ale bola mi ponúknutá pracovná pozícia, ktorá sa neodmieta.

Možnosť zúčastniť sa Trainee programu v Poštovej banke bola pre mňa, študenta archívnictva, veľkou príležitosťou rozšíriť svoje odborné zameranie. Vďaka pôsobeniu na Referáte podateľne a registratúry, Odbore back office som mala možnosť rok poznávať činnosť banky, oboznámiť sa s fungovaním procesov a spoznať jej písomnú produkciu. Zároveň som vďaka môjmu mentorovi dostala priestor vyjadriť svoje postrehy a zapojiť sa do niekoľkých projektov. Veľkým plusom Trainee programu bola pre mňa možnosť stráviť posledný rok v škole nielen štúdiom ale už aj uplatňovaním svojich teoretických vedomostí v praxi a ich rozširovaním na novú špecifickú oblasť. Každému (nielen archivárovi), kto zvažuje svoju účasť na Trainee programe Poštovej banky, by som určite radila neváhať a poslať žiadosť.

Ivana Ďugelová OBO

Pôsobila som ako Trainee na oddelení PR - interná komunikácia. Hneď na začiatku programu som si so svojou mentorkou nastavila ciele, dohodli sa na podmienkach a konkrétnej agende, ktorú budem vykonávať počas tohto ročného programu. Pracovala som na reálnych zadaniach, dostávala som pravidelnú spätnú väzbu, čo mi pomáhalo napredovať a zdokonaľovať sa vo svojej agende. Zlepšila som si komunikačné schopnosti a zručnosti, naučila sa nastaviť správny time-management, riešiť veci zodpovedne a promptne. Svoj program som využila naplno a som veľmi rada, že mi po jeho skončení bola poskytnutá pracovná zmluva. Celkovo program hodnotím na výbornú a naozaj môžem len odporučiť každému študentovi. Je to perfektná príležitosť ako už počas školy si vyskúšať teoretické poznatky v praxi.

Lenka Baranovičová KGR

Trainee program mi dal veľa. Za najhodnotnejší prínos považujem to, že už počas školy som sa začala postupne zapájať do pracovného života, takže prechod zo školy do práce nebol taký radikálny. Získať pracovné skúsenosti v banke akou je Poštová banka, bolo nespornou výhodou oproti mojim spolužiakom, keď som si vedela teoretické vedomosti v škole prepojiť s praxou a vedela mnohé veci vysvetliť na konkrétnych príkladoch z praxe. Navyše, mi bol poskytnutý dostatočný priestor na prípravu na štátne skúšky a už počas trainee programu mi bolo poskytnuté pracovné miesto, čo mi taktiež veľmi uľahčilo situáciu pred štátnicami, kedy som nemusela absolvovať množstvo pohovorov a hľadať si miesto, ale bola mi ponúknutá pracovná pozícia, ktorá sa neodmieta.

Janka Repaňová ORP