Služba 3D Secure

Internetové platby platobnými kartami Poštovej banky sú vďaka službe 3D Secure bezpečnejšie a pohodlnejšie. Platby na internete sú chránené jednorazovým kódom zaslaným na váš mobilný telefón.

  • podporovaná pre všetky debetné platobné karty Poštovej banky

  • najbezpečnejšie platby kartou na internete doma aj v zahraničí

  • transakcie potvrdzované jedinečným SMS kódom

  • služba aj zasielanie SMS kódov sú bezplatné

Služba 3D Secure

So službou 3D Secure sa stretnete pri nákupe na internete u obchodníkov označených logami:

Mastercard Securecode (1)   Verified By Visa Logo

Transakcie sú po zadaní údajov na karte navyše potvrdzované jedinečným SMS kódom zaslaným počas platby na klientov mobil. 

Zmena tel. čísla

V prípade potreby aktualizácie mobilného čísla si ho môžete zmeniť telefonicky cez INFOLINKU 0850 00 6500 alebo *6500, či osobne v našich pobočkách alebo na poštách.

Bezpečná platba

Potom ako zadáte údaje uvedené na platobnej karte (číslo karty, dátum platnosti karty a trojmiestny kód uvedený na zadnej strane karty, tzv. CVC2 kód), budete presmerovaný na stránku Poštovej banky na potvrdenie transakcie SMS kódom.

Overenie Transakccie

SMS správa s bezpečnostným kódom (SecureCode)

Sms Overenie

Súvisiace otázky

V súčasnosti predstavuje najbezpečnejší spôsob platby kartou cez internet.

U obchodníkov označených logami: 

Visa

V prípade, že internetový obchodník nie je zabezpečený 3D Secure protokolom, sú údaje o karte zadávané priamo obchodníkovi a preto je tento spôsob platenia menej bezpečný.

Vzhľadom na neustále sa vyvíjajúce trendy v nakupovaní sa stále nájdu ľudia, ktorí hľadajú spôsoby ako zneužiť platobné karty. Z toho dôvodu je nutné dodržiavať základné bezpečnostné zásady a nenakupovať napríklad u neoverených predajcov. V prípade, že internetový obchodník nie je zabezpečený 3D Secure protokolom, sú údaje o karte zadávané priamo obchodníkovi a preto je tento spôsob platenia menej bezpečný.

Služba 3D Secure eliminuje riziko zneužitia platobnej karty na internete. Zneužitie môže nastať v prípade, ak by spolu s kartou klientovi odcudzili aj mobilný telefón. To znamená, že aj naďalej platí to, že odcudzenie platobnej karty je potrebné okamžite nahlásiť banke, prípadne kartu blokovať kartu priamo telefonicky vo FDS.

K zneužitiu platobnej karty môže dôjsť aj v prípade, ak obchodník nie je zabezpečený 3D Secure protokolom, nakoľko v tomto prípade transakcie nie sú overované jednorazovým kódom zasielaným v SMS. V prípade, že má klient službu 3D Secure aktívnu, mu budú po podaní reklamácie zneužité peniaze vrátené v reklamačnom konaní, ak bola transakcia zrealizovaná u obchodníka, ktorý nebol zabezbečený 3D Secure protokolom a zároveň klient preukáže, že transakciu nerealizoval.

V prípade zadania nesprávneho 3D Secure kódu je možné ho zadať opätovne. Upozornenie: V prípade zadania 5 nesprávnych kódov bude vaša platobná karta pre platby na internete zablokovaná.

Áno, karta bude odblokovaná do 2 hodín od žiadosti o odblokovanie.

V prípade, ak sa Vám zobrazí obrazovka pre overenie transakcie platobnou kartou s informáciou, že „Kód bol odoslaný na Váš mobilný telefón a SMS správa s kódom Vám doručená nebola kontaktujte Infolinku 0850 00 6500 alebo *6500, prípadne na +421 2 5960 1122 zo zahraničia.

Banka pravdepodobne neeviduje vaše mobilné telefónne číslo, je potrebné kontaktovať Infolinku 0850 00 6500 alebo *6500, kde nahlásite mobilné telefónne číslo, na ktoré Vám budeme posielať 3D Secure kód.

V prípade, že ste svoju platobnú kartu stratili alebo vám bola odcudzená, bezodkladne túto skutočnosť nahláste spoločnosti First Data Slovakia, s.r.o. na jej nonstop tel. čísle +421 2 6828 5777. Toto tel. číslo je uvedené na zadnej strane platobnej karty a odporúčame vám si ho uložiť medzi kontakty do mobilného telefónu.

Číslo mobilného telefónu, ktoré bolo registrované pre pôvodnú platobnú kartu bude použité aj pri platbách  s novo vydanou platobnou kartou.

Potom ako Vám mobilný operátor pridelí nové telefónne číslo, nezabudnite ho nahlásiť na Infolinke 0850 00 6500 (*6500) prípadne na +421 2 5960 1122 zo zahraničia.

Potom ako Vám mobilný operátor pridelí nové telefónne číslo, nezabudnite si ho nahlásiť na Infolinke 0850 00 6500 (*6500) prípadne na +421 2 5960 1122 (zo zahraničia).