Hotovostné operácie

Vkladajte a vyberajte hotovosť prakticky kdekoľvek vďaka najširšej sieti obchodných miest na Slovensku.

Vklady a výbery v hotovosti z účtov môžete realizovať:

  • v domácej mene EUR na našich obchodných miestach
  • v cudzích menách CZK, GBP, CHF, USD len v pobočkách 365.bank.

Nahlasovanie výberu v hotovosti:

  • na pracovisku banky na pošte  – limit výberu závisí od okamžitého stavu finančnej hotovosti na danej pošte, maximálne do sumy 9 999,99 EUR vrátane,
  • na pošte  - limit výberu závisí od okamžitého stavu finančnej hotovosti danej pošty. Ak tento neumožňuje výber v hotovosti v požadovanej výške, pošta dohodne s klientom náhradný termín, v ktorom mu požadovanú sumu vyplatí,
  • v pobočke 365.bank  -  nad 10 000,- EUR (príp. ekvivalent v CM) 2 pracovné dni vopred, príp. podľa dohody banky a klienta.

Zmenáreň

Platobné doklady

ePOUKAZ na úhradu

viac info na https://skpay.sk/produkt/epoukaz

Šeková poukážka

  • peniaze zaslané formou šekovej poukážky vám vyplatí každá pošta alebo pobočky 365.bank,
  • výplata je možná aj bezhotovostne v prospech účtu alebo vkladnej knižky vedenej v Poštovej banke/365.bank.