Hotovostné operácie

Vkladajte a vyberajte hotovosť prakticky kdekoľvek vďaka najširšej sieti obchodných miest na Slovensku.

Vklady a výbery v hotovosti z účtov môžete realizovať:

 • v domácej mene EUR vo všetkých poštách a pobočkách Poštovej banky,
 • v cudzích menách CZK, GBP, CHF, USD len v pobočkách Poštovej banky.

Nahlasovanie výberu v hotovosti:

 • v pobočke  -  nad 10 000,- EUR (príp. ekvivalent v CM) 2 pracovné dni vopred, príp. podľa dohody banky a klienta
 • v pošte  - limit výberu závisí od okamžitého stavu finančnej hotovosti danej pošty. Ak tento neumožňuje výber v hotovosti v požadovanej výške, pošta dohodne s klientom náhradný termín, v ktorom mu požadovanú sumu vyplatí.

Zmenáreň

 • len v cudzích menách CZK, GBP, CHF, USD, HRK (počas sezóny), HUF (vybrané pobočky),
 • nákup valút - nákup cudzej meny od klienta podľa kurzového lístka banky (valuta nákup), protihodnota v EUR je klientovi vyplatená v hotovosti, resp. pripísaná na účet v Poštovej banke v EUR,
 • predaj valút - predaj cudzej meny klientovi podľa kurzového lístka banky (valuta predaj), protihodnotu v EUR klient hradí hotovostne, resp. inkasom z účtu v Poštovej banke v EUR ,
 • konverzia valút - výmena jednej cudzej meny za inú cudziu menu pri uplatnení kurzového lístka banky (pomer kurzov valuta nákup k valute predaj).

Platobné doklady

ePOUKAZ na úhradu

Platobný doklad môžete uhradiť:

 • v hotovosti v ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky, pošte a na vybraných obchodných akceptačných miestach,
 • bezhotovostne z vášho účtu v Poštovej banke.

Banková zloženka

Platobný doklad môžete uhradiť:

 • v hotovosti v ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky alebo pošte,
 • bezhotovostne z vášho účtu v Poštovej banke.

Šeková poukážka

 • peniaze zaslané formou šekovej poukážky vám vyplatí každá pobočka Poštovej banky alebo pošta,
 • výplata je možná aj bezhotovostne v prospech účtu alebo vkladnej knižky vedenej  v Poštovej banke.