Internet banking

Spravujte svoje financie jednoducho a efektívne - priamo z pohodlia domova! Vďaka Internet bankingu a Mobilnej aplikácii môžete svoje financie riadiť kdekoľvek a kedykoľvek. Postačí vám k tomu náš účet a internetové pripojenie. 

TIP: Aj Dobrá pôžička môže byť online. Až do výšky 30 000 €. Nikam nemusíte ísť, požiadate o ňu jednoducho cez svoj Internet banking.

Požička cez Internet banking

Ako si Internet banking zriadiť?

Chcete mať neustály prístup k informáciám o svojom účte? Stačí navštíviť ktorékoľvek naše obchodné miesto a požiadať o zriadenie. Zriadenie aj vedenie služby je bezplatné. Následne vám pošleme na e-mail prihlasovacie meno a SMS s jednorazovým prihlasovacím heslom. Internet banking si potom aktivujete cez internet a jednoducho sa prihlásite. Pri prvom prihlásení si nezabudnite zmeniť prihlasovacie heslo. 

Nepamätáte si svoje heslo?
V prípade, že nemáte k dispozícii prístupové heslo, môžete požiadať o obnovenie hesla cez odkaz Zabudol som heslo na úvodnej stránke Internet bankingu.

Čo všetko nájdete alebo vybavíte cez Internet banking?

Nájdete tu informácie:

 • o vašom účte, rezerváciách, ale aj vývoj stavu účtu či informácie o vašej platobnej karte. V histórii transakcií si môžete platby a transakcie jednoducho vyhľadať,
 • nájdete tu aj dôležité informácie k vášmu úveru, výšku úrokovej sadzby či informácie o vašej nasledujúcej splátke,
 • jednoducho sa prekliknete aj do programu Peniaze s5 s aktuálnymi ponukami, ktoré môžete využiť.

Zároveň viete aj bez návštevy obchodného miesta:

 • vybaviť úver až do výšky 30 000 €, jednoducho, rýchlo a pohodlne.Úver v Internet bankingu si viete zriadiť ak máte trvalý príjem (ak pracujete minimálne 3 mesiace v SR, ak podnikáte minimálne 18 mesiacov, ak ste dôchodca - so starobným, invalidným alebo vdovským dôchodkom, žiadatelia s inými príjmami len pri žiadosti na obchodnom mieste),
 • spravovať SMS a e-mailové notifikácie o pohyboch na účte,
 • zmeniť limity na vašej platobnej karte či požiadať o novú, v prípade krádeže alebo straty či požiadať o znovuvydanie PIN hesla
 • vygenerovať potvrdenie o platb
 • zopakovať už raz zaslanú platbu alebo si vytvoriť šablóny pre iné opakujúce sa platby
 • kedykoľvek viete zriadiť, zmeniť alebo zrušiť vaše platobné príkazy (tuzemské aj zahraničné), povolenie na inkaso alebo trvalý príkaz
 • online viete podať aj reklamáciu.

Ešte nemáte Internet banking?

Stačí oň požiadať na ktoromkoľvek obchodnom mieste Poštovej banky a využívať ho môžete začať už na ďalší deň. Ak máte ďalšie otázky, prečítajte si sprievodcu Internet bankingom

Vstúpte do Internet Bankingu

Často kladené otázky

Žiadosť o Internet banking je potrebné podať na obchodnom mieste. Bohužiaľ, nie je možné ho zriadiť bez osobnej návštevy. 

Zriadenie a vedenie služby je bezplatné. Prístupy vám pošleme cez SMS a e-mail ešte v ten istý deň príp. do niekoľkých dní poštou. Pozrite si, čo všetko vybavíte z domu online, kdekoľvek sa nachádzate.

Nemusíte sa prispôsobovať otváracím hodinám.
Stačí vám len pripojenie na internet a svoje financie môžete riadiť kdekoľvek a kedykoľvek, vďaka čomu šetríte nielen peniaze, ale najmä čas.

Na čo využijete Internet banking?

 • získavanie informácií o pohyboch a zostatkoch na účte,
 • prevody na iné účty,
 • ak chcete požiadať o zmeny na vašom účte,
 • založenie sporenia alebo termínovaného vkladu.

1. Pripravte si prístupové údaje

Na prvé prihlásenie budete potrebovať:

 • prístupové meno, ktoré sme vám poslali na mail,
 • prvotné heslo, ktoré je potrebné po prvom prihlásení zmeniť (heslo sme vám poslali v SMS správe – na číslo, ktoré ste uviedli pri zriadení účtu).

*Ak ste neuviedli e-mail alebo telefón, údaje vám pošleme poštou v dvoch oddelených obálkach.

2. Prejdite na prihlasovaciu stránku Internet bankingu

Na stránkach Poštovej banky kliknite na tlačidlo INTERNET BANKING, ktoré nájdete v pravom hornom rohu našej stránky.

3. Zadajte svoje prihlasovacie meno a prvotné heslo

Zadajte do príslušných polí svoje prihlasovacie meno a prvotné heslo a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.

4.      Zmeňte si prístupové heslo

 • Ako prvý krok je potrebné zmeniť si prístupové heslo.
 • Bez zmeny prvotného hesla nebudete mať prístup k bankovým operáciám.
 • Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame meniť vaše heslo aspoň raz za tri mesiace.

Kliknite na Zmenu hesla a premyslite si vaše nové prístupové heslo tak, aby spĺňalo uvedené kritériá:

 • musí obsahovať minimálne 8 a maximálne 14 znakov,
 • musí obsahovať kombináciu znakov zo všetkých troch kategórií súčasne:                                                   
 1.     veľké písmená abecedy A - Z                                                 
 2.     malé písmená abecedy a - z                                               
 3.     číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • nesmie obsahovať diakritiku (mäkčene a dĺžne) a iné špeciálne znaky (napr. < > % - . _ * + / @),
 • nesmie obsahovať prihlasovacie meno a slová heslo alebo password.


Do príslušných polí zadajte vaše prvotné heslo, ktorým ste sa prihlásili pri vstupe.
Následne je potrebné dvakrát po sebe zadať vaše nové heslo, aby ste predišli prípadným preklepom pri jeho vpisovaní.
Môžete si taktiež zmeniť interval, po ktorom vám heslo exspiruje.
Z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame meniť vaše heslo vždy aspoň raz za tri mesiace.

Vyžiadajte si autorizačný SMS kód cez tlačidlo Poslať SMS kód a stlačením tlačidla Potvrdiť celú operáciu dokončíte a úspešnú zmenu hesla vám potvrdí oznámenie. 

a/ pre realizáciu pravidelných platieb je možné vyhľadať platbu vo výpise a kliknúť na ikonu zopakovať. Po kliknutí na túto ikonu sa klient môže rozhodnúť, či platbu chce zopakovať okamžite alebo si z nej vytvorí šablónu (v budúcnosti už nebude musieť vyhľadávať vo výpise).

b/ cez ľavé menu si zvolí Platobný styk/Šablóna, kde si nastaví šablónu (predvyplnený vzor) prevodného príkazu.

V šablóne si klient môže nastaviť aj deň v mesiaci, kedy mu banka má poslať upozornenie na blížiaci sa termín úhrady.

Dátum expirácie hesla je po prihlásení zobrazený v hornej časti okna Internet bankingu. V prípade, že si heslo nezmeníte počas nastavenej doby, po prihlásení do Internet bankingu budete presmerovaný automaticky na stránku zmeny hesla. V prípade, že tri razy za sebou zadáte nesprávne staré heslo, Váš prístup do Internet bankingu bude na nasledujúcich 30 minút zablokovaný. Expirácia hesla nemá vplyv na úspešnosť prihlásenia do Internet bankingu.

O zmenu trvalých príkazov v Internet bankingu je potrebné požiadať cez ľavé menu „SEPA platobný styk->SEPA Trvalé príkazy“. Po výbere tohto menu sa zobrazí tabuľka aktívnych trvalých príkazov zadaných pre vybraný účet. Následne kliknete na „Upraviť“. V zobrazenom formulári je potrebné vybrať požadovanú zmenu.

Po vyplnení formulára potvrďte tlačidlo „Pripraviť na podpis“. Po kontrole žiadosti doplňte podľa typu autorizácie pre účet autorizačný kód.

O zrušenie trvalých príkazov v Internet bankingu je potrebné požiadať cez ľavé menu „SEPA platobný styk->SEPA Trvalé príkazy“. Po výbere tohto menu sa zobrazí tabuľka aktívnych trvalých príkazov zadaných pre vybraný účet. Následne pri predmetnom trvalom príkaze kliknete na zaškrtávacie políčko v stĺpci vybrať. Po vyplnení formulára potvrďte tlačidlo „Zrušiť vybrané“.

Založenie trvalého príkazu sa realizuje taktiež cez ľavé menu „SEPA platobný styk->SEPA Trvalé príkazy“. Následne kliknete na „Nový trvalý príkaz“. V zobrazenom formulári je potrebné vyplniť požadované náležitosti trvalého príkazu. Po vyplnení formulára potvrďte tlačidlo „Pripraviť na podpis“. Po kontrole žiadosti doplňte podľa typu autorizácie pre účet autorizačný kód.

Stránka na zobrazenie všetkých zaúčtovaných i nezaúčtovaných transakcií na účte je po prihlásení prístupná cez ľavé menu „Účty->Výpis z účtu“. Výpis z účtu poskytuje detailné informácie o všetkých typoch transakcií na zvolenom účte – zaúčtovaných aj nezaúčtovaných (rezervácie, čakajúce platby). Výber stavu transakcie je hneď pod výberom dátumu. Čakajúce transakcie sú transakcie, ktoré boli zadané, ale ešte neboli zrealizované.

V prípade, že čakajúcu transakciu je možné ešte zrušiť (je ešte pred dátumom splatnosti), zobrazuje sa v poslednom stĺpci zaškrtávacie políčko. Ak chcete čakajúcu transakciu zrušiť ešte pred jej zrealizovaním, označte ju a potvrďte tlačidlo „Pripraviť na zrušenie“. Skontrolujte vybrané čakajúce transakcie na zrušenie a doplňte podľa typu autorizácie pre účet autorizačný kód. Ak sa v stĺpci zaškrtávacie políčko nenachádza, platbu, žiaľ, nie je možné zrušiť (pre zrušenie takejto platby je potrebné navštíviť osobne obchodné miesto).

Podľa obchodných podmienok je limit v Internet bankingu závislý od spôsobu autorizácie (SMS autorizácia 50 000 €, token bez limitu). Limit je možné znížiť, dá sa tak spraviť priamo pri zriaďovaní služby alebo kedykoľvek neskôr cez tlačivo, prípadne žiadosť majiteľa účtu. Ponúkame možnosť nastaviť si max. limit na každú jednu transakciu alebo aj max. limit všetkých transakcií za jeden deň.

Áno, Poštová banka umožňuje pozastavenie nočných SMS správ. Klient si môže zvoliť časový interval, kedy nechce byť rušený SMS správami (v celých hodinách, v tvare xx:00). SMS správy banky zasiela pri aktuálnom pohybe na učte, napríklad pri platbe kartou alebo po realizácií platieb. V záujme bezpečnosti účtu banka odporúča klientom prijímať SMS správy nepretržite.

Prejdite na stránku so zmenou hesla

Po prihlásení do Internet bankingu máte podstránku so zmenou hesla dostupnú na jeden klik.
Stačí zvoliť tlačidlo Zmena hesla, ktoré nájdete v pravom hornom rohu stránky hneď pod Odhlásiť sa.
Ďalšou možnosťou je kliknúť v menu Moje nastavenia na položku Zmena hesla.

Okrem zmeny hesla si na tejto stránke môžete zmeniť aj interval na zmenu hesla, to však z bezpečnostných dôvodov neodporúčame.

Zmeňte si heslo

Pri voľbe nového hesla treba dodržať nasledujúce pravidlá:

 • musí obsahovať minimálne 8 a maximálne 14 znakov,
 • musí obsahovať zároveň aspoň jedno veľké písmeno (A-Z), jedno malé písmeno (a-z) a jednu číslicu (0-9),
 • nesmie obsahovať diakritiku (mäkčene a dĺžne) a iné špeciálne znaky (napr. < > % - . _ * + / @),
 • nesmie obsahovať prihlasovacie meno a slová heslo alebo password.


Do príslušných polí zadajte postupne vaše aktuálne heslo, vaše nové heslo a ešte raz vaše nové heslo, aby ste predišli prípadným preklepom pri jeho vpisovaní.

Vyžiadajte si autorizačný SMS kód cez tlačidlo Poslať SMS kód a stlačením tlačidla Potvrdiť celú operáciu dokončíte a úspešnú zmenu hesla vám potvrdí oznámenie.

Prečo si meniť heslo pravidelne?

Pravidelná zmena hesla je dôležitá pre bezpečné využívanie Internet bankingu.
Minimalizujete tým riziko jeho odcudzenia, ktoré sa v prípade dlhšieho používania rovnakého hesla zvyšuje.

Po prvom prihlásení ste povinný zmeniť si prvotne pridelené heslo.
Následne vám je prednastavený trojmesačný interval na zmenu hesla.
Ak si heslo ani po uplynutí tohto intervalu nezmeníte, po prihlásení do Internet bankingu budete automaticky presmerovaný na stránku so zmenou hesla.
Interval na zmenu hesla vám odporúčame nemeniť, akékoľvek zmeny na ňom vykonávate na vlastné riziko.

Prístupové meno vám bolo odoslané na váš e-mail a prvotné heslo v SMS správe na mobilné číslo, ktoré ste uviedli pri zriadení. Ak ste neuviedli e-mail alebo telefón, údaje vám boli odoslané poštou v dvoch oddelených obálkach.

V prípade, že prístupové meno nemáte k dispozícii, je potrebné navštíviť obchodné miesto a požiadať o opätovné odoslanie prístupového mena.

V prípade, že nemáte k dispozícii prístupové heslo, môžete požiadať o obnovenie hesla cez odkaz Zabudol som heslo na úvodnej stránke Internet bankingu. O opätovné odoslanie prístupového hesla môžete tiež požiadať na obchodnom mieste alebo cez Infolinku 0850 00 6500 (*6500).

Číslo mobilu je možné zmeniť, len ak máte prístup k svojmu starému číslu. V opačnom prípade, prosím, navštívte niektoré z našich obchodných miest

Pokiaľ máte aj naďalej k dispozícii svoje pôvodné telefónne číslo, môžete zadať zmenu cez Internet banking cez Žiadosti majiteľa účtu v časti Zmeny služby el. bankovníctva -> Aktivované služby elektronického bankovníctva.

Pri zmene aktivovaných služieb elektronického bankovníctva uveďte svoje nové telefónne číslo v medzinárodnom tvare a prejdite na autorizáciu zmeny cez tlačidlo Pripraviť na podpis.

Vyžiadajte si autorizačný SMS kód cez tlačidlo Poslať SMS kód a stlačením tlačidla Potvrdiť celú operáciu dokončíte a úspešnú zmenu údajov vám potvrdí oznámenie.

Potvrdzovacia SMS slúži na autorizáciu aktívnych operácií v Internet bankingu. Potvrdzovaciu SMS by ste mali prijať do niekoľkých sekúnd po vyžiadaní cez tlačidlo Poslať SMS kód.

Pokiaľ ste po vyžiadaní nedostali potvrdzovaciu SMS, prosím, počkajte 3 minúty a proces opakujte.

V prípade, že ste potvrdzovaciu SMS neprijali ani po opätovnom vyžiadaní, kontaktujte, prosím, Infolinku 08550 6500 (*6500).

Pokiaľ máte záujem dostávať SMS notifikácie ohľadom pohybov na vašom účte, je potrebné, aby ste si aktivovali službu SMS info prostredníctvom vášho Internet bankingu alebo o ňu požiadali na obchodnom mieste. Cez Internet banking požiadate o aktiváciu služby cez Žiadosti majiteľa účtu v časti Zmeny služby el. bankovníctva -> Aktivované služby elektronického bankovníctva.

V časti SMS info zvoľte áno na číslo, uveďte svoje telefónne číslo v medzinárodnom tvare. V prípade záujmu si môžete navoliť čas, kedy nechcete byt rušený alebo nechcete byť informovaný o transakciách pod 20 EUR. Následne prejdite na autorizáciu zmeny cez tlačidlo Pripraviť na podpis.

Vyžiadajte si autorizačný SMS kód cez tlačidlo Poslať SMS kód a stlačením tlačidla Potvrdiť celú operáciu dokončíte a úspešnú zmenu údajov vám potvrdí oznámenie.

Zmenu e-mailovej adresy môžete zadať v Internet bankingu cez Žiadosti majiteľa účtu v časti Zmeny služby el. bankovníctva -> Kontaktné údaje pre elektronické bankovníctvo.

Pri zmene kontaktných údajov pre elektronické bankovníctvo cez tlačidlo Zmeniť uveďte svoju novú e-mailovú adresu a prejdite na autorizáciu zmeny cez tlačidlo Pripraviť na podpis.

Vyžiadajte si autorizačný SMS kód cez tlačidlo Poslať SMS kód a stlačením tlačidla Potvrdiť celú operáciu dokončíte a úspešnú zmenu údajov vám potvrdí oznámenie.

SEPA prevodný príkaz slúži na realizáciu bezhotovostných platieb v eurách v rámci SEPA priestoru.

SEPA prevodný príkaz môžete zadať v Internet bankingu cez SEPA platobný styk v časti SEPA prevodné príkazy.

V časti Z účtu si musíte zvoliť účet, z ktorého si prajete zadať prevodný príkaz. V prípade, že si nezvolíte žiadny účet, príkaz sa zrealizuje z preddefinovaného účtu (preddefinovaný účet je možné meniť v sekcii Moje nastavenia v časti Iné nastavenia Internet bankingu).

Následne si zvoľte a zadajte potrebné údaje na realizáciu prevodného príkazu v jednotlivých sekciách:

 • Príjemca – zvoľte si príjemcu zo šablóny alebo cez iný účet zadajte ľubovoľného príjemcu platby.
 • Účet – zadajte IBAN príjemcu (číslo účtu príjemcu) platby a názov príjemcu. Tieto údaje sú povinné.
 • Platobné symboly – v prípade potreby môžete zadať platobné symboly. Tieto údaje nie sú povinné.
 • Suma a splatnosť – zadajte sumu v eurách, dátum splatnosti a môžete tiež uviesť správu pre príjemcu.

Na autorizáciu prevodného príkazu prejdite cez tlačidlo Pripraviť na podpis. Zadané údaje o platbe si, prosím, opätovne skontrolujte a vyžiadajte si autorizačný SMS kód cez tlačidlo Poslať SMS kód. Stlačením tlačidla Potvrdiť celú operáciu dokončíte a úspešnú autorizáciu vám potvrdí oznámenie s potvrdenkou.

SEPA trvalý príkaz slúži na realizáciu bezhotovostných platieb v eurách v rámci SEPA priestoru v pravidelných intervaloch.

SEPA trvalý príkaz môžete zadať v Internet bankingu cez SEPA platobný styk v časti SEPA trvalé príkazy.

V časti SEPA trvalé príkazy máte k dispozícii zoznam vašich trvalých príkazov ktoré môžete upravovať alebo rušiť. Ak máte záujem o vytvorenie nového trvalého príkazu, potvrďte tlačidlo Nový trvalý príkaz.

V časti Z účtu si musíte zvoliť účet, z ktorého si prajete zadať trvalý príkaz. V prípade, že si nezvolíte žiadny účet, príkaz sa bude realizovať z preddefinovaného účtu (preddefinovaný účet je možné meniť v sekcii Moje nastavenia v časti Iné nastavenia Internet bankingu).

Následne si zvoľte a zadajte potrebné údaje pre trvalý príkaz v jednotlivých sekciách:

 • Príjemca – zvoľte si príjemcu zo šablóny alebo cez iný účet zadajte ľubovoľného príjemcu platby.
 • Účet – zadajte IBAN príjemcu (číslo účtu príjemcu) platby a názov príjemcu. Tieto údaje sú povinné.
 • Platobné symboly – v prípade potreby môžete zadať platobné symboly. Tieto údaje nie sú povinné.
 • Suma a splatnosť – zadajte sumu v eurách, periodicitu, dátum prvej splátky, dátum platnosti trvalého príkazu a môžete tiež uviesť správu pre príjemcu.

Na autorizáciu trvalého príkazu prejdite cez tlačidlo Pripraviť na podpis. Zadané údaje o platbe si, prosím, opätovne skontrolujte a vyžiadajte si autorizačný SMS kód cez tlačidlo Poslať SMS kód. Stlačením tlačidla Potvrdiť celú operáciu dokončíte a úspešnú autorizáciu vám potvrdí oznámenie.

V prípade, že systém zaznamenal tri neúspešné pokusy o prihlásenie, uzamkol prihlasovacie meno na dobu 30 minút. Po pol hodine je možné prihlásenie skúsiť znova, pričom sa opakuje vyššie uvedený postup.

Systém oznámením „nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo“ reaguje len v tom prípade, že zadané meno alebo heslo sa nezhoduje s aktuálne platným menom a heslom.

Zabudli ste svoje heslo k Internet bankingu? 

1/ ak má zazmluvnený e-mail a mobil pre elektronické bankovníctvo (EB) - môže o heslo požiadať online cez prihlasovaciu stránku Internet bankingu, kde vyplní svoje údaje (prihlasovacie meno, rodné číslo, e-mail, mobil), následne mu príde overovací kód na e-mail, ktorý prepíše do formuláru. Ak všetky údaje súhlasia, heslo mu príde v SMS správe do niekoľkých sekúnd (maximálny počet neúspešných pokusov o reset za deň je päť).

2/ ak klient nemá zazmluvnené kontakty, musí navštíviť osobne ktorékoľvek obchodné miesto Poštovej banky (pobočka, pošta) a požiadať o vygenerovanie prvotných prístupov a ideálne aj o zadefinovanie kontaktov pre EB. Je potrebné, aby mal so sebou identifikačný doklad.

3/ ak je klient v zahraničí a nemá zazmluvnené kontakty – banka mu môže heslo poslať poštou na zazmluvnenú korešpondenčnú adresu (za predpokladu, že klient niekoho splnomocnil na preberanie zásielok) alebo môže poslať podpísané tlačivo, kde bude jeho podpis úradne overený, s overeným prekladom.

Možnosť zadať prevodný príkaz v Internet bankingu je prístupný cez menu „SEPA platobný styk-> SEPA prevodné príkazy“.

Ak chcete realizovať len jeden prevodný príkaz, po vyplnení formulára potvrďte tlačidlo „Pripraviť na podpis“. Po kontrole žiadosti doplňte podľa typu autorizácie pre účet autorizačný kód.

Zoznam zrealizovaných platieb je možné skontrolovať v Internet bankingu, v menu „SEPA platobný styk->História SEPA príkazov tlač“, sa Vám po zadaní požadovaných náležitosti vygeneruje "Potvrdenia domácich platobných príkazov“.