Poštomat

Na všetkých poštách nájdete naše platobné terminály s názvom Poštomat. Ak ste držiteľom našej platobnej karty, môžete si pomocou Poštomatu vybrať finančnú hotovosť, zistiť zostatok na vašom účte, ale aj uhradiť šeky a iné služby realizované na pošte.


Nájdite si najbližší poštomat na mape obchodných miest a bankomatov.

Aké služby poskytuje Poštomat?

Pre držiteľov platobných kariet Poštovej banky:

  • výber hotovosti - prostredníctvom platobnej karty môžete vyberať hotovosť až do výšky limitu na platobnej karte,
  • zistenie zostatku na účte - predložením platobnej karty, po zadaní PIN kódu dostanete na potvrdenke informáciu o aktuálnom disponibilnom zostatku na účte,
  • bezhotovostná úhrada platieb na pošte - prostredníctvom platobnej karty môžete bezhotovostne, priamo z účtu, uhradiť platby šekov alebo iných služieb realizovaných na pošte,
  • Poplatky za služby sú v zmysle sadzobníka.

Pre držiteľov platobných kariet ostatných bánk

  • výber hotovosti - prostredníctvom platobnej karty môžete vyberať hotovosť až do výšky limitu na platobnej karte
    Poplatok za výber hotovosti je spoplatnený v zmysle platného cenníka banky, ktorá platobnú kartu vydala. V cenníkoch bánk je zvyčajne táto služba označená ako „Cash Advance“ alebo službu určuje banka, ktorá vám vydala platobnú kartu a jeho výška je určená v sadzobníku príslušnej banky, v časti poplatkov ku platobným kartám, označovaná ako Cash Advance alebo Výber hotovosti cez POS terminál v banke (presný názov poplatku môže byť v jednotlivých bankách odlišný a závisí od konkrétnej banky)

Pre všetkých klientov pošty:

  • „dobiť“ PRIMA - on-line navýšenie kreditu predplatnej karty PRIMA v sieti Orange Slovensko, viac na webstránke Orange-u.

Úhradu za dobitie kreditu na predplatenej karte môžete realizovať v hotovosti alebo bezhotovostne s našou platobnou kartou.