Čo potrebujete vedieť o novej smernici o platobných službách PSD 2?

Nová legislatíva, vyhlášky a nariadenia neustále ovplyvňujú svet financií. Preto by sme Vám radi priblížili užitočné informácie o zmenách, ktoré od 13. 1. 2018 priniesla smernica EÚ o platobných službách (PSD 2).

Čo je PSD 2?

 • Z anglického Payment Services Directive 2 je revidovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu.
 • Smernica bola na Slovensku zapracovaná do zákona 492/2009 o platobných službách, ktorý je účinný od 13.1.2018.

Zmeny, ktoré PSD 2 prináša

PSD 2 zvyšuje ochranu spotrebiteľa v nasledovných oblastiach:

 

 • V bezpečnosti elektronických platieb (napr. platieb cez internet a elektronické bankovníctvo) zavedením nových pravidiel pre overenie klienta cez silnú dvojfaktorovú autentifikáciu.
 • Tá sa dosiahne využitím dvoch silných a na sebe nezávislých prvkov overenia – napr. prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno a heslo) a jednorazového hesla s dočasnou platnosťou.
 • Znižuje zodpovednosť majiteľa pri zneužití platobnej karty zo 100€ na 50€.
 • Garantuje okamžitú a bezpodmienečnú refundáciu v prípade autorizovaných SEPA inkás.
 • Rieši sťažnosti užívateľov platobných služieb najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia sťažnosti. Vo výnimočných situáciách lehota na doručenie konečnej odpovede nesmie presiahnuť 35 pracovných dní.
 • Zvyšuje ochranu klienta v prípade kartových transakcií, kde nie je vopred známa blokovaná/vinkulovaná suma transakcie (hotel, letenky, výletné plavby, čerpacie stanice, auto požičovňa). Po novom banka bude môcť zablokovať finančné prostriedky iba vtedy, ak klient odsúhlasil banke maximálnu blokovanú sumu. 

Prístup tretích strán

Ďalšou významnou zmenou, ktorú PSD 2 prináša je otvorenie bankového trhu novým subjektom – poskytovateľom platobných služieb. Ide o spoločnosti, ktoré môžu iba s vašim súhlasom bezpečne pristupovať k informáciam o Vašom účte a súvisiacich transakciach, alebo realizovať platobné transakcie z Vášho účtu, prostredníctvom troch služieb:

 

 • Služba nepriameho udelenia platobného príkazu (Payment Initiation Service)Tretia strana s Vaším súhlasom realizuje platbu (internetová alebo z vášho elektronického bankovníctva). Umožní Vám cez svoju službu vykonať online platbu z Vášho účtu, pokiaľ si uvedenú formu platby zvolíte vy sám.
 • Služba informovania o platobnom účte (Account Information Service)Tretia strana umožní cez svoju aplikáciu konsolidovať v prehľadnej forme zostatky/prehľady o vašich jednotlivých účtoch, ktoré máte v rôznych bankách.
 • Služba potvrdenia disponibilného zostatku (Funds Availability Confirmation)
  Možnosť zaplatiť platobným nástrojom (kartou), ktorý je vydaný treťou stranou k vášmu účtu v Poštovej banke. Tretia strana získa iba informáciu o dostatočnom zostatku na Vašom účte, bez rezervácie finančných prostriedkov.

Sú moje bankové dáta v bezpečí?

Prístup k informáciám o Vašom účte a realizovanie transakcií vo Vašom mene z konkrétneho účtu budú mať len tie spoločnosti/tretie strany, ktorým to vy dovolíte.

 

Pre platby z Vášho účtu (internetové a prostredníctvom elektronického bankovníctva), ako aj informácie o Vašom platobnom účte, vyžadujeme vždy Vaše online schválenie. To vyžaduje  bezpečnostné prvky, ktoré v súčasnosti používate pri realizovaní online platieb/prístupe na váš účet. Bez Vášho súhlasu tretej strane, nie je možné sprístupniť Vaše informácie a realizovať platby cez tretiu stranu vo Vašom mene.

 

Tretie strany sú spoločnosti, ktoré podliehajú schvaľovaniu Národnej banky Slovenska alebo inému subjektu dohľadu v rámci Európskej únie. Pri každom prístupe tretej strany na Váš účet budeme vždy overovať platnosť certifikátu a licenciu konkrétnej tretej strany. 

Informácie pre vývojárov

Bližšie informácie o prístupoch pre tretie strany nájdete na tejto podstránke

Nastavenie cookies 🍪

Na našom webe používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať používateľský zážitok a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si nastavíte prostredníctvom nastavenia cookies alebo vo svojom prehliadači. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdete v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente o cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies