Čo potrebujete vedieť o novej smernici o platobných službách PSD 2?

Nová legislatíva, vyhlášky, nariadenia neustále ovplyvňujú svet financií. Preto by sme Vám radi priblížili užitočné informácie o zmenách, ktoré od 13. 1. 2018 priniesla smernica EÚ o platobných službách (PSD 2).

Čo je PSD 2?

 • z ang. Payment Services Directive 2 je revidovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu.
 • smernica bola na Slovensku zapracovaná do zákona o platobných službách a vstúpila do platnosti od 13.1.2018

Zmeny, ktoré PSD 2 prináša

PSD 2 zvyšuje ochranu spotrebiteľa v nasledovných oblastiach:

 • v bezpečnosti elektronických platieb (napr. platieb cez internet a elektronické bankovníctvo) zavedením nových pravidiel pre overenie klienta cez silnú dvojfaktorovú autentifikáciu.
 • Tá sa dosiahne využitím dvoch silných a na sebe nezávislých prvkov overenia – napr. prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno a heslo) a jednorazového hesla s dočasnou platnosťou,
 • znižuje zodpovednosť majiteľa pri zneužití platobnej karty zo 100€ na 50€,
 • garantuje okamžitú a bezpodmienečnú refundáciu v prípade autorizovaných SEPA inkás,
 • umožňuje bezplatné vypovedanie zmluvy zo strany spotrebiteľa, pri zmluvách v platnosti viac ako 6 mesiacov,
 • rieši sťažnosti užívateľov platobných služieb najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia sťažnosti. Vo výnimočných situáciách lehota na doručenie konečnej odpovede nesmie presiahnuť 35 pracovných dní,
 • zvyšuje ochranu klienta v prípade kartových transakcií, kde nie je vopred známa blokovaná/vinkulovaná suma transakcie (hotel, letenky, výletné plavby, čerpacie stanice, auto požičovňa) – po novom banka bude môcť zablokovať finančné prostriedky iba, ak klient odsúhlasil banke maximálnu blokovanú sumu. 

Prístup tretích strán

Ďalšou významnou zmenou, ktorú PSD 2 prináša je otvorenie bankového trhu tretím stranám. Ide o spoločnosti, ktoré môžu iba s vašim súhlasom bezpečne pristupovať k informáciam o Vašom účte a súvisiacich transakciach, alebo realizovať platobné transakcie z vášho účtu, prostredníctvom troch služieb:

 • Služba nepriameho udelenia platobného príkazu (Payment Initiation Service/PISP)
  Tretia strana s vaším súhlasom realizuje platbu (internetová alebo z vášho elektronického bankovníctva). Umožní vám cez svoju službu vyvolať online platbu z vášho účtu, pokiaľ si uvedenú formu platby zvolíte vy sám.
 • Služba informovania o platobnom účte (Account Information Service/AISP)
  Tretia strana umožní cez svoju aplikáciu konsolidovať v prehľadnej forme zostatky/prehľady o vašich jednotlivých účtoch, ktoré máte v rôznych bankách.
 • Služba potvrdenie disponibilného zostatku (Funds Availability Confirmation /PIISP)
  Možnosť zaplatiť platobným nástrojom (kartou), ktorý je vydaný treťou stranou k vášmu účtu v Poštovej banke. Tretia strana získa iba informáciu o dostatočnosti zostatku na vašom účte, bez rezervácie finančných prostriedkov

Sú moje bankové dáta v bezpečí?

Prístup k informáciám o vašom účte a realizovanie transakcií vo Vašom mene z konkrétneho účtu budú mať len tie spoločnosti/tretie strany, ktorým to vy dovolíte. Pre platby z vášho účtu (internetové a z elektronického bankovníctva), ako aj informácie o vašom platobnom účte, vyžadujeme vždy vaše online schválenie. To vyžaduje  bezpečnostné prvky, ktoré v súčasnosti používate pri realizovaní online platieb/prístup na váš účet. Bez vášho súhlasu tretej strane, nie je možné sprístupniť vaše informácie a realizovať platby cez tretiu stranu vo vašom mene.

Zároveň tretie strany podliehajú schvaľovaniu Národnou bankou Slovenska alebo inému subjektu dohľadu v rámci Európskej únie. Pri každom prístupe bude tretej strany na Váš účet budeme vždy overovať platnosť certifikátu a licenciu konkrétnej tretej strany. 

Informácie pre vývojárov

Bližšie informácie o prístupoch pre tretie strany nájdete na  tejto podstránke