SEPA platby

Odosielajte a prijímajte domáce a cezhraničné platby v eurách v rámci krajín SEPA rovnakým spôsobom, za rovnakých podmienok a za rovnaký poplatok.

Čo je SEPA

Jednotná oblasť platieb v eurách (Single Euro Payments Area) je oblasťou, kde fyzické a právnické osoby môžu odosielať a prijímať platby v mene EUR rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok bez ohľadu na to, či je to prevod tuzemský alebo cezhraničný.

Zoznam krajín SEPA

 • SEPA krajiny sú krajiny EHP + Švajčiarsko + Monako + San Maríno + Andora + Vatikán + Veľká Británia.
 • Krajiny EHP:Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko.
 • Zoznam účastníkov pre SEPA úhrady nájdete tu.

SEPA úhrada

SEPA úhrada je príkaz na úhradu zadaný platiteľom zo svojho účtu v eurách v rámci SEPA krajín v prospech účtu príjemcu. Realizuje sa prostredníctvom:

 

 • SEPA príkaz na úhradu
 • SEPA hromadný príkaz na úhradu
 • SEPA trvalý príkaz na úhradu

 

 

SEPA úhrada môže byť realizovaná ako štandardná alebo zrýchlená v lehotách stanovených Poštovou bankou v rámci SEPA krajín vrátane SR v obchodných podmienkach príslušného produktu v časti Oznámenie o lehotách a limitoch na vykonanie Platieb. SEPA úhradu môžete realizovať:

 

 • na ktoromkoľvek pracovisku banky na pošte,
 • na ktorejkoľvek pošte (SEPA hromadný príkaz na úhradu a SEPA trvalý príkaz na úhradu iba v rámci SR),
 • službami elektronického bankovníctva,
 • na ktorejkoľvek pobočke 365.bank,
 • prostredníctvom poskytovateľov platobných iniciačných služieb (PISP) po splnení podmienok Zákona o platobných službách.

Príklad SEPA úhrady

Jana posiela svojim bratom pracujúcim na Slovensku a v Rakúsku 150 EUR rovnakým spôsobom prostredníctvom SEPA úhrady. Obaja dostanú 150 EUR už nasledujúci pracovný deň.

Formát čísla účtu a kódu banky - IBAN a BIC

Váš IBAN a BIC Poštovej banky nájdete na výpise z účtu a v Internet bankingu. Všetky platobné karty vydané Poštovou bankou k osobným účtom majú uvedené na karte aj číslo účtu v tvare IBAN. IBAN si môžete vypočítať aj na IBAN kalkulačke.

 

IBAN (medzinárodne štandardizovaný formát čísla účtu) sa používa nielen pri platbách do zahraničia, ale aj pri platbách v rámci SR.

 

BBAN - formát čísla účtu a kód banky používaný v SR do 1.2.2016:

 bban image

 

IBAN - medzinárodný formát čísla účtu pre SR:

 

IBAN image

 

BIC - (swiftový kód banky) - nie je povinným údajom pre SEPA úhrady.

SEPA inkaso

SEPA inkaso je bezhotovostná platba v eurách v rámci SEPA krajín, ktorá je realizovaná na základe príkazu zadaného inkasantom, ktorému platiteľ platby udelí súhlas (mandát) s realizáciou SEPA inkasa.

Výhody SEPA inkasa

Platby inkasom vybavíte na jednom mieste

Stačí podpísať súhlas s realizáciou SEPA inkasa (mandát) s inkasantom a do banky už chodiť nemusíte. Poštová banka zriadi povolenie na inkaso na vašom účte automaticky po prijatí prvého príkazu na inkaso od inkasanta.

Nemusíte myslieť na termíny

Inkaso sa zrealizuje automaticky na základe príkazu na inkaso od  inkasanta.

Ušetríte na poplatkoch

Zriadenie, zmena alebo zrušenie povolenia na inkaso je bez poplatkov. Užitočný účet navyše v cene balíka zahŕňa aj poplatky za realizáciu inkasa.

Realizácia inkasa v deň splatnosti

Inkaso odpíšeme z vášho účtu a zároveň pripíšeme na účet banky príjemcu v deň splatnosti inkasa. Prosíme, ubezpečte sa, že máte na účte dostatok finančných prostriedkov jeden deň pred dátumom splatnosti, aby inkaso prebehlo úspešne. Ak klient nemá na účte dostatok finančných prostriedkov do 19:00 jeden deň pred dátumom splatnosti inkasa, banka inkaso nezrealizuje.

Ako postupovať pri realizácii SEPA inkasa

 1. Podpíšte súhlas s realizáciou SEPA inkasa (mandát) s inkasantom (energetika, mobilný operátor, Slovenská pošta atď.). Podpísaním mandátu povoľujete inkasantovi aj Poštovej banke realizáciu inkasa.
 2. Inkasant vám oznámi dátum splatnosti a sumu inkasa najneskôr 14 kalendárnych dní pred dňom splatnosti príkazu na inkaso.
 3. Príjemca pošle príkaz na inkaso na váš účet s informáciami o mandáte.
 4. Poštová banka zriadi povolenie na inkaso na vašom účte na základe údajov mandátu v prvom príkaze na inkaso. Upozornenie: Poštová banka zriadi povolenie na inkaso len v prípade, ak máte nastavený typ ochrany  účtu voči SEPA inkasu ako podmienečne chránený.
 5. Ak inkaso neodvoláte, Poštová banka zrealizuje inkaso v deň jeho splatnosti. Suma inkasa je pripísaná na účet banky príjemcu v ten istý deň.

Odvolanie SEPA inkasa

Odvolať SEPA inkaso môžete:

 • pred jeho splatnosťou (Refusal) – najneskôr jeden deň pred dátumom splatnosti inkasa na pracovisku banky na pošte, cez služby elektronického bankovníctva alebo v pobočke 365.bank,
 • po jeho vykonaní (Refund) – v lehote do 8 týždňov od vykonania inkasa (autorizované SEPA inkaso) na pracovisku banky na pošte , v pobočke 365.bank alebo cez Internet banking,
 • po jeho vykonaní – v lehote od 8 týždňov do 13 mesiacov od vykonania inkasa (neautorizované SEPA inkaso) podaním reklamácie.

Poštová banka poskytuje 3 typy ochrany účtu voči SEPA inkasu

 • 1. Zatvorený účet
 • 2. Podmienečne chránený účet
 • 3. Otvorený účet

Novozriadené účty sú nastavované s podmienečnou ochranou voči SEPA inkasu. Typ ochrany účtu voči SEPA inkasu si môžete kedykoľvek zmeniť v pobočke 365.bank alebo cez Internet banking.

PRÍKLAD SEPA Inkasa

Martin uzatvoril zmluvu o využívaní služieb mobilného operátora, ktorému udelil mandát na inkasovanie z jeho účtu v Poštovej banke. Martin už nemusí chodiť do banky. Poštová banka na základe mandátu udelenému mobilnému operátorovi zriadi povolenie na inkaso na účte Martina automaticky a v deň splatnosti inkaso zrealizuje.

Prínosy a cieľ SEPA

 • Rovnaký poplatok pri realizovaní domácich a zahraničných platieb v rámci krajín SEPA
 • Rýchlosť realizácie platby
 • Jeden účet
 • Rovnaké tlačivá
 • Čo je cieľom SEPA?

Nastavenie cookies 🍪

Na našom webe používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať používateľský zážitok a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si nastavíte prostredníctvom nastavenia cookies alebo vo svojom prehliadači. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdete v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente o cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies