VEĽKÉ PLUS

Využívajte svoj UŽITOČNÝ ÚČET naplno a odmeníme vás. Stačí zrealizovať debetné transakcie z účtu vo výške minimálne 200 € mesačne. Získajte odmenu na sporení alebo nižší úrok na pôžičke.

Za aktívne využívanie UŽITOČNÉHO ÚČTU spolu s pôžičkouDOBRÝM SPORENÍM REZERVA získate ďalšie výhody. 


Čo znamená aktívne využívanie účtu? 
Stačí minúť 200 € mesačne z Vášho účtu cez platby kartou, prevody cez Internet Banking alebo cez pravidelné platby (trvalé príkazy a inkasá).

Vp02

Vp03

Detailné podmienky pre priznanie benefitu nájdete v Štatúte reklamnej
a propagačnej kampane VEĽKÉ PLUS od 1.1.2020.

Príklady odmien vo Veľkom plus:

Príklad: Klient má úver vo výške 5 000 € na 8 rokov s úrokovou sadzbou 5,90 % p. a. Zaplatil splátku úveru 65,74 € a splnil podmienky aktívnosti účtu. Preto sa mu vďaka zľave z úrokovej sadzby vo výške 1 % p. a. pripíše na jeho účet 2,40 €, ktoré budú znížené o daň vo výške 0,46 €.

S počtom mesačných splátok 95 vo výške 65,74 € a s poslednou 96. splátkou vo výške 65,46 € s dobou splatnosti 8 rokov, bez poplatku za poskytnutie úveru je RPMN vo výške 6,10  % p. a. a celková čiastka, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, je 6 310,76 €. V úrokovej sadzbe ešte nie je zohľadnená poskytnutá zľava. Výška splátky je uvedená bez POISTENIA SCHOPNOSTI SPLÁCAT ÚVER. Na schválenie a poskytnutie pôžičky nie je právny nárok.

Príklad: V mesiaci november je klientovi pripísaný na DOBRÉ SPORENIE REZERVA základný úrok vo výške napr. 2,50 EUR. Po splnení podmienok v rámci Veľkého PLUS bude klientovi začiatkom decembra pripísaných ako odmena ďalších 2,50 EUR na Užitočný účet.