Úver na financovanie daní

Úver na dane pre podnikateľov (živnostníci a spol. s r.o.) s minimálnou dĺžkou podnikania 2 roky a ročným obratom do 1 milióna eur poskytujeme bez akéhokoľvek poplatku navyše. Od 2.5. neposkytujeme úvery pre podnikateľov. 

Úver na dane

  • účelové čerpanie úveru na daň z príjmu za rok 2018,
  • splácanie vo forme 12 mesačných splátok,
  • výška úveru min. 500 € - maximálne do výšky splatnej dane aj s preddavkami,
  • bez poplatku za poskytnutie úveru,
  • o poskytnutie možno požiadať v ktorejkoľvek pobočke banky.

Aké dokumenty potrebujete?

  • daňové priznanie za rok 2018 a účtovná závierka za rok 2018,
  • potvrdenie o podaní daňového priznania a účtovnej závierky (postačuje elektronické),
  • potvrdenie o zaplatení dane (postačuje výpis z účtu), iba v prípade ak ste už daň zaplatili a žiadate o refinancovanie splatnej dane,
  • výpis z Obchodného registra SR / Živnostenského registra SR (originál nie starší ako 3 mesiace), prípadne ďalšie dokumenty požadované bankou.

V prípade, že vediete účtovníctvo, je potrebné predložiť aj finančné výkazy, prípadne ďalšie dokumenty požadované bankou.

Výhody

  • daň z príjmu si rozložíte na dlhšie časové obdobie, čím si uvoľníte finančné prostriedky pre investovanie do iných oblastí podnikania.