Odklad splátok

Strata zamestnania, zníženie príjmu, náhla vážna choroba... Život prináša aj ťažké životné situácie, ktoré je však potrebné riešiť. Ak ste sa dostali do takejto situácie a neviete ďalej splácať svoj úver, môžete požiadať o odklad splátok. Pozrite si viac informácií.

Čo je odklad splátok?

 • Opätovný odklad splátok znamená, že počas dohodnutého obdobia (1 – 6 mesiacov) nebudete platiť mesačnú splátku úveru (istinu ani úrok). 
 • Naďalej však budete platiť náhradu nákladov za poistenie schopnosti splácať úver (ak máte úver poistený) a úver sa bude počas doby odkladu naďalej úročiť pôvodnou úrokovou sadzbou. 
 • Zároveň sa doba splatnosti úveru predĺži o obdobie odkladu.
 • Po skončení odkladu splátok začnete úver opäť splácať. Výšku novej mesačnej anuitnej splátky vám pošleme písomne poštou na vašu korešpondenčnú adresu po schválení žiadaného odkladu splátok.

Aké sú podmienky na schválenie odkladu splátok?

 • Žiadosť môže podať ktorýkoľvek z dlžníkov na úvere.
 • Je potrebné predložiť doklad preukazujúci ťažkú životnú situáciu (napr. doklad preukazujúci stratu zamestnania, poklesu príjmu, pracovnú neschopnosť, ukončenie podnikateľskej činnosti alebo iný relevantný doklad) nie starší ako 90 dní.
 • Štandardný opätovný odklad splátok podlieha schváleniu z našej strany a nevzniká naň právny nárok.

"Radi by sme vás upozornili, že informácia o odklade splátok je zasielaná do úverového registra ako reštrukturalizácia úveru, čiže štandardný odklad splátok, čo bude mať negatívny dopad na možnosť čerpať ďalší úver po skončení odkladu splátok."

 

 

Potrebujete odklad splátok? Poradíme vám, ako o neho požiadať.

Elektronicky cez online formulár

Vyplnením online formuláru, ktorý nájdete na tejto stránke nižšie a následným zaslaním dokladu o ťažkej životnej situácii na e-mailovú adresu: odkladsplatok@pabk.sk.

Čo musí list obsahovať?

 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • dátum narodenia,
 • telefonický kontakt, 
 • číslo úverovej zmluvy,
 • žiadaný počet mesiacov odkladu (max. 6 mesiacov),
 • doklad preukazujúci ťažkú životnú situáciu (príloha listu)

Formulár - odklad splátok

Žiadaný počet mesiacov odkladu *
Najbližšie obchodné miesto

Beriem na vedomie a súhlasím, že odoslaním budú moje osobné údaje spracované 365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka, len za účelom môjho kontaktovania a poskytnutia ponuky služieb. Údaje budú uchovávané po dobu 6 mesiacov od ich poskytnutia.

Pred podaním žiadosti si, prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:

 1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.
 2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok  (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak sú veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).
 3. Váš úver sa aj počas odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.
 4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, je potrebné platbu za poistenie uhrádzať aj počas odkladu splátok.
 5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
 6. Aj v prípade, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka.

Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa odkladu splátok nájdete aj v našom Sprievodcovi v sekcii Odklad splátok.

 

Dôležité

Nezabudnite, že na to, aby sme vašu žiadosť o odklad splátok spracovali je potrebné po odoslaní tohto formuláru bezodkladne zaslať doklad preukazujúci vašu ťažkú životnú situáciu na e-mailovú adresu odkladsplatok@pabk.sk.

 

 

Nastavenie cookies 🍪

Na našom webe používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať používateľský zážitok a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si nastavíte prostredníctvom nastavenia cookies alebo vo svojom prehliadači. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdete v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente o cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies