Odklad splátok – lex corona

V prípade, že ste sa dostali do ťažkej životnej situácie v dôsledku pandémie COVID-19 a nie je vo vašich silách a možnostiach naďalej riadne splácať úver, môžete požiadať o odklad splátok úveru v zmysle § 30b zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len lex corona).

Čo je odklad splátok – lex corona?

 •  Odklad splátok znamená, že počas dohodnutého obdobia (1 – 9 mesiacov) nebudete platiť mesačnú splátku úveru (istinu, ani úrok). 
 •  Naďalej však budete platiť náhradu nákladov za poistenie schopnosti splácať úver.
 •  Úver sa bude počas doby odkladu naďalej úročiť pôvodnou úrokovou sadzbou.
 •  Doba splatnosti úveru sa predĺži o počet mesiacov odkladu.
 •  Po skončení odkladu splátok začnete úver opäť splácať. Výšku novej mesačnej anuitnej splátky vám oznámime písomne poštou na vašu korešpondenčnú adresu po schválení žiadaného odkladu splátok.
 •  O odklad splátok lex corona je možné požiadať iba raz.

"Radi by sme vás upozornili, že informácia o odklade splátok je zasielaná do úverového registra ako reštrukturalizácia úveru, čiže ako štandardný odklad splátok, čo môže mať negatívny dopad na možnosť čerpať ďalší úver po skončení odkladu splátok."

Aké sú podmienky na schválenie odkladu splátok – lex corona?

 • Na úvere, na ktorom žiadate o odklad splátok, nemáte ku dňu podania žiadosti omeškanie so splátkou viac ako 30 dní.
 • Nemáte dohodnutý individuálny splátkový kalendár resp. vám nebol úver zosplatnený.

Potrebujete odklad splátok – lex corona? Poradíme vám, ako o neho požiadať.

Ak ste od marca 2020 ešte nemali nastavený odklad splátok lex corona, môžete oň požiadať jedným z nasledujúcich spôsobov:

Elektronicky cez online formulár

Vyplnením online formuláru, ktorý nájdete na tejto stránke nižšie.

Listom

Vyplnením žiadosti o odklad splátok, ktoré nám podpísané pošlete poštou, na adresu:

 

 • Referát správy úverov
 • 365.bank, a. s.
 • Karloveská 34
 • 842 64 Bratislava

Pred podaním žiadosti si, prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:

 1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.
 2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok bankou vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok  (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak sú veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).
 3. Váš úver sa aj počas odkladu splátok úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s vami banka dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.
 4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, je potrebné platbu za poistenie uhrádzať aj počas odkladu splátok.
 5. Za tento odklad splátok od vás banka nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
 6. Aj v prípade, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka.

Formulár - odklad splátok

Žiadaný počet mesiacov odkladu *
Najbližšie obchodné miesto

Beriem na vedomie a súhlasím, že odoslaním budú moje osobné údaje spracované 365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka, len za účelom môjho kontaktovania a poskytnutia ponuky služieb. Údaje budú uchovávané po dobu 6 mesiacov od ich poskytnutia.

Môžem požiadať o opätovný odklad splátok?

 • V prípade, že vaša ťažká životná situácia pretrváva a na úvere ste už mali nastavený odklad splátok v zmysle lex corona, môžete požiadať o opätovný odklad splátok maximálne na ďalších 6 mesiacov.
 • Môžete oň požiadať najskôr dva týždne pred koncom odkladu splátok v zmysle lex corona. V prípade schválenia vám ho nastavíme okamžite, resp. ihneď po skončení odkladu splátok lex corona.
 • Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa odkladu splátok nájdete v Sprievodcovi v sekcii Odklad splátok.

Nastavenie cookies 🍪

Na našom webe používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať používateľský zážitok a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si nastavíte prostredníctvom nastavenia cookies alebo vo svojom prehliadači. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdete v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente o cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies