Povolené prečerpanie

povolene precerpanie

S povoleným prečerpaním máte k dispozícii financie aj nad rámec svojich prostriedkov. Vďaka Povolenému prečerpaniu si môžete požičať od 100 € do 2 000 €, ktoré sa budú automaticky splácať pri príjme finančných prostriedkov.

Čo je to Povolené prečerpanie?

Spoznajte jeden z najjednoduchších spôsobov, ako si požičať peniaze. Spotrebiteľský úver, vďaka ktorému môžete čerpať financie na osobnom účte nad rámec aktuálneho zostatku.

1000 €
100 € 2 000 €
31 dní
1 deň 31 dní

Zaplatené úroky:

9,4 €

Kto môže získať Povolené prečerpanie?

Povolené prečerpanie je určené našim klientom, fyzickým osobám, ktorí majú:

  • zriadený Užitočný účet, vek od 18 rokov, pravidelný príjem a v prípade návštevy pobočky je potrebný aj doklad totožnosti.

Každý klient môže mať zriadený maximálne jeden osobný účet s povoleným prečerpaním. Na poskytnutie povoleného prečerpania klient nemá právny nárok.

Ako môžem povolené prečerpanie splatiť?

K splácaniu dochádza automaticky pri príjme finančných prostriedkov na osobný účet klienta.

Aký je poplatok za čerpanie?

Poplatok účtujeme len v mesiaci, v ktorom Povolené prečerpanie čerpáte. Za zriadenia, zrušenie ani prehodnotenie limitu Povoleného prečerpania neplatíte žiadne poplatky. Poplatok nájdete v Sadzobníku poplatkov.

Úročenie

Úroky platíte len z toho, čo skutočne čerpáte a iba počas čerpania Povoleného prečerpania. Výšku úrokovej sadzby nájdete v Oznámení o úrokových sadzbách.

Nepovolené prečerpanie úročíme príslušnou úrokovou sadzbou, ktorú takisto nájdete v Oznámení o úrokových sadzbách. Povolené prečerpanie je splatné na požiadanie. To znamená, že klient môže byť požiadaný o splatenie celej pohľadávky vzniknutej z Povoleného prečerpania.