Povolené prečerpanie

povolene precerpanie

S povoleným prečerpaním máte k dispozícii financie aj nad rámec svojich prostriedkov. Vďaka Povolenému prečerpaniu si môžete požičať od 100 € do 2 000 €, ktoré sa budú automaticky splácať pri príjme finančných prostriedkov.

Čo je to Povolené prečerpanie?

Spoznajte jeden z najjednoduchších spôsobov, ako si požičať peniaze. Spotrebiteľský úver, vďaka ktorému môžete čerpať financie na osobnom účte nad rámec aktuálneho zostatku.

Kto môže získať Povolené prečerpanie?

Povolené prečerpanie je určené našim klientom, fyzickým osobám, ktorí majú:

  • zriadený Užitočný účet, vek od 18 rokov, pravidelný príjem a v prípade návštevy pobočky je potrebný aj doklad totožnosti.

Každý klient môže mať zriadený maximálne jeden osobný účet s povoleným prečerpaním. Na poskytnutie povoleného prečerpania klient nemá právny nárok.

Ako môžem povolené prečerpanie splatiť?

K splácaniu dochádza automaticky pri príjme finančných prostriedkov na osobný účet klienta.

Aký je poplatok za čerpanie?

Poplatok účtujeme len v mesiaci, v ktorom Povolené prečerpanie čerpáte. Za zriadenia, zrušenie ani prehodnotenie limitu Povoleného prečerpania neplatíte žiadne poplatky. Poplatok nájdete v Sadzobníku poplatkov.

Úročenie

Úroky platíte len z toho, čo skutočne čerpáte a iba počas čerpania Povoleného prečerpania. Výšku úrokovej sadzby nájdete v Oznámení o úrokových sadzbách.

Nepovolené prečerpanie úročíme príslušnou úrokovou sadzbou, ktorú takisto nájdete v Oznámení o úrokových sadzbách. Povolené prečerpanie je splatné na požiadanie. To znamená, že klient môže byť požiadaný o splatenie celej pohľadávky vzniknutej z Povoleného prečerpania.