Hypotéka pre mladých

Užitočné bývanie - výhodná voľba pre mladých s možnosťou získať daňový bonus.

S výhodným úrokom už od 0,5 % ročne. si môžete nehnuteľnosť kúpiť, alebo zrekonštruovať.

UŽITOČNÉ BÝVANIE je úver na bývanie, ktorý poskytneme:

  • na nadobudnutie vášho bývania,
  • na rekonštrukciu nehnuteľnosti, 
  • ak máte do 36 rokov aj s výhodným daňovým bonusom

Pri UŽITOČNOM BÝVANÍ môžete získať daňový bonus vo výške ½ zaplatených úrokov, až do výšky 400 EUR za rok.

Čo musíte spĺňať, aby ste získali nárok na daňový bonus?

  • vekový limit: vek do 36 rokov ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie (platí i pre ďalšieho dlžníka),
  • výška príjmu: váš priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy.

 

Daňový bonus sa vzťahuje:

  • na ½ zaplatených úrokov, max. 400 EUR najviac zo sumy 50 000 EUR,
  • na 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch od čerpania úveru na bývanie,
  • možné nárokovať na nadobudnutie, rekonštrukciu bytu alebo domu (aj pri kombinácií týchto účelov),
  • na dĺžku splácania úveru na bývanie od 5 do 30 rokov.

Ako získate daňový bonus? 

Ikona

Klient

Požiadate banku o UŽITOČNÉ BÝVANIE.

Ikona

Banka

Vydáme Vám Potvrdenie o zaplatených úrokoch za predchádzajúci kalendárny rok.

Ikona

Klient

Uplatníte si bonus v daňovom priznaní, respektíve v ročnom zúčtovaní dane.

Ikona

Štát

Vám prizná daňový bonus zo strany Finančnej správy SR.

Mám záujem →

Reprezentatívny príklad: Tento výpočet má informatívny charakter. Pri hypotéke vo výške 55 000 €, s úrokovou sadzbou 1,00 %* p. a. pri 3-ročnej fixácii úrokovej sadzby, s dobou splatnosti 30 rokov, počtom splátok 360 je ročná percentuálna miera nákladov 1,01 % (RPMN). 359 splátok je vo výške 176,97  a posledná 360. splátka je vo výške 174,64 . Celková suma, ktorú klient uhradí, predstavuje 63 710,46 €. Vo výpočte nie je zohľadnený prípadný poplatok za poskytnutie hypotéky, poplatok za ohodnotenie nehnuteľnosti, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností a náklady na poistenie nehnuteľnosti. Na schválenie a poskytnutie hypotéky nie je právny nárok. 

* Úrokovú sadzbu je možné znížiť o zľavu za POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ HYPOTÉKU vo výške 0,20 % p. a. a o zľavu za aktívne využívanie UŽITOČNÉHO ÚČTU vo výške 0,30 % p. a. .

Dokumenty na stiahnutie nájdete na stránke Užitočné bývanie.