VEĽKÉ PLUS

Sme radi, že vás môžeme odmeňovať s programom Veľké plus.

Máte u nás pôžičku?

Od 1. 4. 2021  ukončujeme poskytovanie benefitu vo forme zvýhodnenej úrokovej sadzby na:

  • • Dobrom sporení REZERVA. Zmena sa týka nových aj existujúcich sporení.
  • • Všetkých pôžičkách poskytnutých od 1.4.2021.

Máte u nás pôžičku?

Aktívne využívanie Užitočného účtu sa vám stále oplatí.* Ak máte u nás pôžičku, o ktorú ste požiadali do 31.3.2021, nič sa pre vás nemení a benefit Veľkého plus môžete na tejto pôžičke využívať aj naďalej. S aktívnym účtom tak môžete každý mesiac získať zľavu z úrokovej sadzby vo výške 1 % p. a.

Detailné podmienky pre priznanie benefitu nájdete v Štatúte reklamnej a propagačnej kampane VEĽKÉ PLUS od 1.4.2021. 

Máte u nás Termínovaný vklad?

Pre termínované vklady s viazanosťou 24 mesiacov, zriadené alebo obnovené v období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019, môžete naďalej získať benefit do konca ich viazanosti. Podmienkou aktívneho účtu sú debetné transakcie z Užitočného účtu vo výške minimálne 200 € mesačne a splnenie ďalších podmienok, ktoré nájdete v štatúte.

Máte u nás povolené prečerpanie?

Benefit je možné naďalej získať na povolených prečerpaniach zriadených do 30.6.2019. Aktívne využívanie Užitočného účtu sa vám tak stále oplatí.*

 * pre získanie benefitu sú potrebné debetné transakcie z Užitočného účtu vo výške minimálne 300 € mesačne. Všetky podmienky nájdete v štatúte.

Príklady odmien vo Veľkom plus:

Príklad: Máte u nás pôžičku vo výške 5 000 €, s úrokovou sadzbou 5,90 % p. a., s dobou splatnosti 8 rokov. Zaplatíte splátku úveru vo výške 65,74 € a splníte podmienky aktívnosti účtu. Vďaka zľave z úrokovej sadzby vo výške 1,00 % p. a. vám na Užitočný účet pripíšeme 2,40 €, ktoré budú znížené o daň vo výške 0,46 €.

S počtom mesačných splátok 96, z ktorých 95 je vo výške 65,74 € a s poslednou 96. splátkou vo výške 65,46 €, s dobou splatnosti 8 rokov, bez poplatku za poskytnutie úveru je ročná percentuálna miera nákladov vo výške 6,10 % p. a. (RPMN) a celková suma, ktorú musíte zaplatiť, je 6 310,76 €. V úrokovej sadzbe nie je zohľadnená poskytnutá zľava. Výška splátky je uvedená bez poistenia schopnosti splácať úver. Na schválenie a poskytnutie pôžičky nie je právny nárok.